Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.44

Verš

evaṁ manuṣya-padavīm anuvartamāno
nārāyaṇo ’khila-bhavāya gṛhīta-śaktiḥ
reme ’ṇga ṣoḍaśa-sahasra-varāṅganānāṁ
sa-vrīḍa-sauhṛda-nirīkṣaṇa-hāsa-juṣṭaḥ

Synonyma

evam — takto; manuṣya — lidských bytostí; padavīm — cestu; anuvartamānaḥ — následující; nārāyaṇaḥ — Nejvyšší Pán, Nārāyaṇa; akhila — každého; bhavāya — pro blaho; gṛhīta — poté, co projevil; śaktiḥ — své energie; reme — užíval si; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); ṣoḍaśa — šestnácti; sahasra — tisíc; vara — nanejvýš vynikajících; aṅganānām — žen; sa-vrīḍa — stydlivými; sauhṛda — a láskyplnými; nirīkṣaṇa — pohledy; hāsa — a smíchem; juṣṭaḥ — uspokojený.

Překlad

Tímto způsobem Pán Nārāyaṇa napodoboval jednání bĕžných lidí a projevoval své božské energie pro blaho všech bytostí. Tak si užíval, milý králi, ve společnosti svých šestnácti tisíc vznešených společnic, které Pánu sloužily svými stydlivými, láskyplnými pohledy a smíchem.