Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.39

Verš

anujānīhi māṁ deva
lokāṁs te yaśasāplutān
paryaṭāmi tavodgāyan
līlā bhuvana-pāvanīḥ

Synonyma

anujānīhi — prosím dej svolení odejít; mām — mi; deva — ó Pane; lokān — svĕty; te — Tvou; yaśasā — slávou; āplutān — zaplavenými; paryaṭāmi — budu cestovat; tava — Tvé; udgāyan — hlasitĕ opĕvující; līlāḥ — zábavy; bhuvana — všechny planetární systémy; pāvanīḥ — které očišťují.

Překlad

Ó Pane, prosím dovol mi odejít. Budu cestovat po svĕtech, které jsou zaplaveny Tvou slávou a hlasitĕ opĕvovat Tvé zábavy, které očišťují vesmír.

Význam

I Nārada Muni byl zmaten při spatření úžasných zábav Pána Kṛṣṇy jako lidská bytost. Proto slovy anujānīhi māṁ deva žádá o svolení vrátit se ke své obvyklé službĕ cestování a kázání. Inspirován tím, co vidĕl, chce široce kázat slávu Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.