Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.29

Verš

hasantaṁ hāsa-kathayā
kadācit priyayā gṛhe
kvāpi dharmaṁ sevamānam
artha-kāmau ca kutracit

Synonyma

hasantam — smĕjící se; hāsa-kathayā — se žertovným rozhovorem; kadācit — v jednu dobu; priyayā — se svou milovanou; gṛhe — v paláci; kva api — nĕkde; dharmam — zbožnost; sevamānam — praktikující; artha — ekonomický rozvoj; kāmau — smyslový požitek; ca — a; kutracit — nĕkde.

Překlad

Nĕkde našel Pána Kṛṣṇu tĕšit se s manželkou tak, že si vymĕňovali žertovná slova. Jinde Ho našel vykonávat se svou ženou náboženské obřady. Nĕkde našel Kṛṣṇu, jak se zabývá otázkami ekonomického rozvoje. Nĕkde jinde Ho vidĕl užívat si rodinného života podle usmĕrňujících zásad śāster.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

Žertovné rozhovory se odehrávají v noci, zatímco náboženské obřady, ekonomický rozvoj a rodinný požitek probíhají ve dne i v noci.