Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.28

Verš

kutracid dvija-mukhyebhyo
dadataṁ gāḥ sv-alaṅkṛtāḥ
itihāsa-purāṇāni
śṛṇvantaṁ maṅgalāni ca

Synonyma

kutracit — nĕkde; dvijabrāhmaṇům; mukhyebhyaḥ — vynikající; dadatam — rozdávající; gāḥ — krávy; su — pĕknĕ; alaṅkṛtāḥ — ozdobené; itihāsa — eposy; purāṇāni — a Purāṇy; śṛṇvantam — poslouchající; maṅgalāni — příznivé; ca — a.

Překlad

Nĕkde rozdával pĕknĕ ozdobené krávy vznešeným brāhmaṇům a jinde poslouchal příznivé vyprávĕní eposů a Purāṇ.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī nám oznamuje, že dobročinné rozdávání krav probíhá ráno, zatímco poslouchání eposů odpoledne.