Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.27

Verš

mantrayantaṁ ca kasmiṁścin
mantribhiś coddhavādibhiḥ
jala-krīḍā-rataṁ kvāpi
vāramukhyābalāvṛtam

Synonyma

mantrayantam — radící se; ca — a; kasmiṁścit — nĕkde; mantri-bhiḥ — s rádci; ca — a; uddhava-ādibhiḥ — Uddhavou a ostatními; jala — vodních; krīḍā — v radovánkách; ratam — pohroužený; kva api — nĕkde; vāra-mukhyā — královskými tanečnicemi; abalā — a ostatními ženami; vṛtam — doprovázený.

Překlad

V nĕkterých palácích se radil o důležitých záležitostech se svými ministry, jako byl Uddhava. V jednom paláci Ho Nārada našel obklopeného mnoha mladými kurtizánami, jak si užívá v bazénu.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho se Pán Kṛṣṇa setkával se svými rádci bĕhem soumraku a vodních radovánek si užíval odpoledne.