Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.26

Verš

aśvair gajai rathaiḥ kvāpi
vicarantaṁ gadāgrajam
kvacic chayānaṁ paryaṅke
stūyamānaṁ ca vandibhiḥ

Synonyma

aśvaiḥ — na koních; gajaiḥ — na slonech; rathaiḥ — na kočárech; kva api — nĕkde; vicarantam — jezdící; gada-agrajam — Pán Kṛṣṇa, starší bratr Gady; kvacit — nĕkde; śayānam — ležící; paryaṅke — na svém lůžku; stūyamānam — oslavovaný; ca — a; vandibhiḥ — pĕvci.

Překlad

Na jednom místĕ Pán Gadāgraja jezdil na koních, slonech a na kočárech a na dalším místĕ odpočíval na svém lůžku, zatímco pĕvci chválili Jeho slávu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že ježdĕní na koních a slonech je polední činnost, zatímco na lůžko se uléhá v pozdní noci.