Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.25

Verš

kvāpi sandhyām upāsīnaṁ
japantaṁ brahma vāg-yatam
ekatra cāsi-carmābhyāṁ
carantam asi-vartmasu

Synonyma

kva api — nĕkde; sandhyām — obřady za soumraku; upāsīnam — uctívající; japantam — tiše pronášející; brahma — védskou mantru (Gāyatrī); vāk-yatam — ovládající svou řeč; ekatra — na jednom místĕ; ca — a; asi — s mečem; carmābhyām — a štítem; carantam — pohybující se; asi-vartmasu — v chodbách vyhrazených pro cvičení s mečem.

Překlad

Nĕkde Pán Kṛṣṇa následoval obřady pro uctívání za soumraku mlčením a tichým pronášením Gāyatrī mantry a jinde se pohyboval s mečem a štítem na místech vyhrazených pro cvičení s mečem.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho slova sandhyām upāsīnam označují obřady za soumraku, zatímco slova asi-carmābhyāṁ carantam se týkají cvičení s mečem, které probíhá za rozbřesku.