Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.23

Verš

tatrāpy acaṣṭa govindaṁ
lālayantaṁ sutān śiśūn
tato ’nyasmin gṛhe ’paśyan
majjanāya kṛtodyamam

Synonyma

tatra — tam; api — a; acaṣṭa — uvidĕl; govindam — Pána Kṛṣṇu; lālayantam — rozmazlujícího; sutān — své dĕti; śiśūn — batolata; tataḥ — potom; anyasmin — v dalším; gṛhe — paláci; apaśyat — spatřil (Ho); majjanāya — do koupele; kṛta-udyamam — chystajícího se.

Překlad

Tentokrát uvidĕl Pána Kṛṣṇu jako milujícího otce, který hladí své malé dĕti. Odtamtud šel do dalšího paláce, kde vidĕl, jak se Pán Kṛṣṇa připravuje na koupel.

Význam

Tento překlad pochází z knihy Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství od Śrīly Prabhupādy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že prakticky ve všech palácích, které Nārada navštívil, ho Pán Kṛṣṇa uctíval a vzal mu pocty.