Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.4

Verš

kvacit sa śailān utpāṭya
tair deśān samacūrṇayat
ānartān sutarām eva
yatrāste mitra-hā hariḥ

Synonyma

kvacit — jednou; saḥ — on, Dvivida; śailān — hory; utpāṭya — vyvracející; taiḥ — jimi; deśān — všechna království; samacūrṇayat — zničil; ānartān — provincii Ānartů (ve které leží Dvārakā); sutarām eva — zvláštĕ; yatra — kde; āste — je přítomný; mitra — jeho přítele; — vrah; hariḥ — Kṛṣṇa.

Překlad

Jednou Dvivida vyvrátil množství hor a použil je ke zničení všech sousedních království, zvláštĕ provincie Ānarty, kde sídlil vrah jeho přítele, Pán Hari.