Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.3

Verš

sakhyuḥ so ’pacitiṁ kurvan
vānaro rāṣṭra-viplavam
pura-grāmākarān ghoṣān
adahad vahnim utsṛjan

Synonyma

sakhyuḥ — jeho přítele (Naraky, jehož zabil Pán Kṛṣṇa); saḥ — on; apacitim — splátku jeho dluhu; kurvan — činící; vānaraḥ — op; rāṣṭra — království; viplavam — působící velké zpustošení; pura — mĕsta; grāma — vesnice; ākarān — a doly; ghoṣān — společenství pastevců; adahat — spálil; vahnim — oheň; utsṛjan — šířící.

Překlad

Aby op Dvivida pomstil smrt svého přítele (Naraky), zpustošil zemi tím, že zakládal ohnĕ, které spálily mĕsta, vesnice, doly a sídla pastevců.

Význam

Kṛṣṇa zabil Dvividova přítele Naraku a na oplátku chtĕl op zničit kvetoucí království Pána Kṛṣṇy. V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „Nejprve zapálil vesnice, mĕsta a řemeslnická a hornická místa i sídla kupců, kteří se vĕnovali mlékárenství a ochranĕ krav.“