Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.25

Verš

yādavendro ’pi taṁ dorbhyāṁ
tyaktvā muṣala-lāṅgale
jatrāv abhyardayat kruddhaḥ
so ’patad rudhiraṁ vaman

Synonyma

yādava-indraḥ — Balarāma, Pán Yaduovců; api — a; tam — ho; dorbhyām — svýma rukama; tyaktvā — odhazující; muṣala-lāṅgale — svůj kyj a pluh; jatrau — do klíční kosti; abhyardayat — udeřil; kruddhaḥ — rozzuřený; saḥ — on, Dvivida; apatat — padl; rudhiram — krev; vaman — zvracející.

Překlad

Rozzuřený Pán Yaduovců potom odhodil svůj kyj a pluh a holýma rukama udeřil Dvividovu klíční kost. Op se zhroutil a zvracel krev.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „To už Balarāmu rozzlobilo na nejvyšší míru. Jelikož Ho Dvivida napadl holýma rukama, Balarāma nechtĕl jeho útok odrážet svými zbranĕmi, kyjem či pluhem. Pouhou pĕstí udeřil gorilu do klíční kosti. Tento úder se stal Dvividovi osudným.“