Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.23

Verš

tato ’muñcac chilā-varṣaṁ
balasyopary amarṣitaḥ
tat sarvaṁ cūrṇayāṁ āsa
līlayā muṣalāyudhaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; amuñcat — vypustil; śilā — kamenů; varṣam — déšť; balasya upari — na Pána Balarāmu; amarṣitaḥ — zklamaný; tat — to; sarvam — vše; cūrṇayām āsa — rozbil na prach; līlayā — snadno; muṣala-āyudhaḥ — nositel kyje.

Překlad

Potom rozhnĕvaný op zasypal Pána Balarāmu deštĕm kamenů, ale nositel kyje je snadno rozdrtil na prach.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když už Dvivida nemohl sehnat další stromy, vzal si na pomoc hory a zasypával Balarāmovo tĕlo deštĕm velkých kamenů. Pán Balarāma mĕl chuť se procvičit a tříštil tyto velké kameny na malé kaménky.“ I dnes existuje mnoho sportů, při nichž se lidé baví trefováním míčku nebo podobného předmĕtu holí nebo pálkou. Tento sportovní sklon existuje původnĕ v Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, který hravĕ (līlayā) rozdrtil smrtonosné balvany vrhané na nĕho mocným Dvividou.