Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.14-15

Verš

taṁ grāvṇā prāharat kruddho
balaḥ praharatāṁ varaḥ
sa vañcayitvā grāvāṇaṁ
madirā-kalaśaṁ kapiḥ
gṛhītvā helayām āsa
dhūrtas taṁ kopayan hasan
nirbhidya kalaśaṁ duṣṭo
vāsāṁsy āsphālayad balam
kadarthī-kṛtya balavān
vipracakre madoddhataḥ

Synonyma

tam — na nĕho, Dvividu; grāvṇā — kámen; prāharat — hodil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; balaḥ — Pán Balarāma; praharatām — z vrhačů zbraní; varaḥ — nejlepší; saḥ — on, Dvivida; vañcayitvā — vyhýbající se; grāvāṇam — kameni; madirā — likéru; kalaśam — nádoby; kapiḥ — op; gṛhītvā — zmocňující se; helayām āsa — zesmĕšnil; dhūrtaḥ — darebák; tam — Jeho, Pána Balarāmu; kopayan — přivádĕjící k zuřivosti; hasan — smĕjící se; nirbhidya — rozbíjející; kalaśam — nádobu; duṣṭaḥ — zlomyslný; vāsāṁsi — šaty (dívek); āsphālayat — tahal za; balam — Pánu Balarāmovi; kadarthīkṛtya — prokazující neúctu; bala-vān — mocný; vipracakre — urážející; mada — pýchou; uddhataḥ — namyšlený.

Překlad

Rozhnĕvaný Pán Balarāma, nejlepší z bojovníků, po nĕm mrštil kámen, ale prohnaný op se mu vyhnul a chopil se Pánovy nádoby s likérem. Zlomyslný Dvivida Pána Balarāmu dále rozzuřil tím, že se Mu smál a zesmĕšňoval Ho. Potom nádobu rozbil a urazil Pána ještĕ více tím, že tahal dívky za šaty. Tak mocný op, namyšlený pýchou, pokračoval v urážení Śrī Balarāmy.