Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.16

Verš

taṁ tasyāvinayaṁ dṛṣṭvā
deśāṁś ca tad-upadrutān
kruddho muṣalam ādatta
halaṁ cāri-jighāṁsayā

Synonyma

tam — tuto; tasya — jeho; avinayam — nevychovanost; dṛṣṭvā — vidící; deśān — království; ca — a; tat — jím; upadrutān — zpustošená; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; muṣalam — svůj kyj; ādatta — vzal; halam — svůj pluh; ca — a; ari — nepřítele; jighāṁsayā — zamýšlející zabít.

Překlad

Pán Balarāma vidĕl opovo nestoudné chování a pomyslel na spoušť, kterou vytvořil v okolních královstvích. Proto rozhnĕvanĕ vzal svůj kyj a pluh, neboť se rozhodl svého nepřítele zabít.

Význam

Slovo avinayam znamená „bez pokory“. Dvivida zcela postrádal skromnost a pokoru, a tak se bezostyšnĕ dopouštĕl tĕch nejvĕtších zlotřilostí. Pán Balarāma vĕdĕl o velkých škodách, které Dvivida způsobil obyčejným lidem, kromĕ vulgárního chování, které op vykazoval v Pánovĕ přítomnosti. Urážlivý op bude muset nyní zemřít.