Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.67.12

Verš

tasya dhārṣṭyaṁ kaper vīkṣya
taruṇyo jāti-cāpalāḥ
hāsya-priyā vijahasur
baladeva-parigrahāḥ

Synonyma

tasya — jeho; dhārṣṭyam — nestoudnnost; kapeḥ — opovu; vīkṣya — vidící; taruṇyaḥ — mladé ženy; jāti — povahou; cāpalāḥ — nikoliv vážné; hāsya-priyāḥ — milující smích; vijahasuḥ — hlasitĕ se rozesmály; baladeva-parigrahāḥ — společnice Pána Baladevy.

Překlad

Když společnice Pána Baladevy vidĕly opovu nestoudnost, rozesmály se. Byly to koneckonců mladé dívky, které rády žertovaly a mĕly sklon k pošetilému chování.