Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.65.8

Verš

diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpo
diṣṭyā muktāḥ suhṛj-janāḥ
nihatya nirjitya ripūn
diṣṭyā durgaṁ samāśrītāḥ

Synonyma

diṣṭyā — díky štĕstí; kaṁsaḥ — Kaṁsa; hataḥ — zabit; pāpaḥ — hříšný; diṣṭyā — díky štĕstí; muktāḥ — osvobozeni; suhṛt-janāḥ — drazí příbuzní; nihatya — zabíjející; nirjitya — porážející; ripūn — nepřátele; diṣṭyā — díky štĕstí; durgam — pevnosti; samāśritāḥ — přijali útočištĕ v.

Překlad

Je naším velkým štĕstím, že byl hříšný Kaṁsa zabit a naši drazí příbuzní osvobozeni. A máme také štĕstí, že naši příbuzní zabili a porazili své nepřátele a nalezli naprosté bezpečí ve velké pevnosti.