Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.65.9

Verš

gopyo hasantyaḥ papracchū
rāma-sandarśanādṛtāḥ
kaccid āste sukhaṁ kṛṣṇaḥ
pura-strī-jana-vallabhaḥ

Synonyma

gopyaḥ — mladé pasačky; hasantyaḥ — smĕjící se; papracchuḥ — zeptaly se; rāma — s Pánem Balarāmou; sandarśana — díky osobnímu setkání; ādṛtāḥ — poctily; kaccit — zda; āste — žije; sukham — šťastnĕ; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; pura — z mĕsta; strī-jana — žen; vallabhaḥ — miláček.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Mladé gopī, které poctily Pána Balarāmu, protože dosáhly osobního setkání s Ním, se usmály a zeptaly se Ho: „Je Kṛṣṇa, miláček mĕstských žen, šťastnĕ živ?“

Význam

Podle ācāryů se milované přítelkynĕ Pána Kṛṣṇy smály v božském šílenství, neboť cítily nesmírné neštĕstí v odloučení od svého milovaného Kṛṣṇy. Pán Rāma choval v hluboké úctĕ jejich velkou lásku ke Śrī Kṛṣṇovi, svému mladšímu bratrovi, a tak výraz rāma-sandarśanādṛtāḥ nese význam, že Balarāma poctil gopī, tak jako uvedený význam, že ony poctily Jeho.