Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.9

Verš

śrī-śuka uvāca
iti sma rājā sampṛṣṭaḥ
kṛṣṇenānanta-mūrtinā
mādhavaṁ praṇipatyāha
kirīṭenārka-varcasā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; sma — vskutku; rājā — král; sampṛṣṭaḥ — dotázaný; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; ananta — neomezené; mūrtinā — jehož podoby; mādhavam — Jemu, Pánu Mādhavovi; praṇipatya — klanící se; āha — promluvil; kirīṭena — se svou přilbou; arka — jako slunce; varcasa — jejíž záře.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Král s přilbou zářící jako slunce, takto dotázaný Kṛṣṇou, jehož podoby jsou neomezené, se poklonil Pánu Mādhavovi a odpovĕdĕl.