Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.8

Verš

daśām imāṁ vā katamena karmaṇā
samprāpito ’sy atad-arhaḥ su-bhadra
ātmānam ākhyāhi vivitsatāṁ no
yan manyase naḥ kṣamam atra vaktum

Synonyma

daśām — situace; imām — do této; — a; katamena — jakým; karmaṇā — činem; samprāpitaḥ — přiveden; asi — jsi; atat-arhaḥ — nezasluhující to; su-bhadra — ó dobrá duše; ātmānam — ty; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; vivitsatām — kteří dychtí poznat; naḥ — nám; yat — pokud; manyase — si myslíš; naḥ — nám; kṣamam — vhodné; atra — zde; vaktum — povĕdĕt.

Překlad

„Jakým minulým činem ses dostal do této situace? Zdá se, že sis takový osud nezasloužil, ó dobrá duše. Dychtíme tĕ poznat, tak nám prosím o sobĕ povĕz – pokud ovšem považuješ tuto dobu a místo za vhodné.“