Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.10

Verš

nṛga uvāca
nṛgo nāma narendro ’ham
ikṣvāku-tanayaḥ prabho
dāniṣv ākhyāyamāneṣu
yadi te karṇam aspṛśam

Synonyma

nṛgaḥ uvāca — král Nṛga pravil; nṛgaḥ nāma — jménem Nṛga; nara-indraḥ — vládce lidí; aham — já; ikṣvāku-tanayaḥ — syn Ikṣvākua; prabho — ó Pane; dāniṣu — mezi dárci milodarů; ākhyāyamāneṣu — když jsem byl vyjmenováván; yadi — možná; te — Tvého; karṇam — ucha; aspṛśam — dotkl jsem se.

Překlad

Král Nṛga pravil: Jsem král známý jako Nṛga, syn Ikṣvākua. Možná jsi o mĕ, Pane, slyšel při přednášení seznamů dárců milodarů.

Význam

Ācāryové zde poukazují na to, že ačkoliv je použit výraz vyjadřující nejistotu – „možná jsi o mĕ slyšel“ – rozumí se, že o tom není pochyb.