Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.5

Verš

tatrāgatyāravindākṣo
bhagavān viśva-bhāvanaḥ
vīkṣyojjahāra vāmena
taṁ kareṇa sa līlayā

Synonyma

tatra — tam; āgatya — jdoucí; aravinda-akṣaḥ — lotosooký; bhagavān — Nejvyšší Pán; viśva — vesmíru; bhāvanaḥ — udržovatel; vīkṣya — vidící; ujjahāra — vyzvedl; vāmena — levou; tam — ho; kareṇa — rukou; saḥ — On; līlayā — snadno.

Překlad

Lotosooký Nejvyšší Pán, udržovatel vesmíru, šel ke studni, spatřil ještĕra a pak ho levou rukou snadno vyzvedl ven.