Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.24

Verš

pūrvaṁ devāśubhaṁ bhuñja
iti prāha pateti saḥ
tāvad adrākṣam ātmānaṁ
kṛkalāsaṁ patan prabho

Synonyma

pūrvam — nejprve; deva — ó pane; aśubham — hříšné reakce; bhuñje — zakusím; iti — takto řkoucí; prāha — pravil; pata — padni; iti — takto; saḥ — on; tāvat — vzápĕtí; adrākṣam — vidĕl jsem; ātmānam — sebe; kṛkalāsam — ještĕra; patan — padajícího; prabho — ó pane.

Překlad

Odpovĕdĕl jsem: „Nejprve mi, můj pane, dovol vytrpĕt mé hříšné reakce“ a Yamarāja řekl: „Tedy padni!“ „Vzápĕtí jsem padl a bĕhem pádu jsem vidĕl, jak se stávám ještĕrem, ó pane.