Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.22

Verš

etasminn antare yāmair
dūtair nīto yama-kṣayam
yamena pṛṣṭas tatrāhaṁ
deva-deva jagat-pate

Synonyma

etasmin — této; antare — příležitosti; yāmaiḥ — Yamarāje, vládce smrti; dūtaiḥ — posly; nītaḥ — odvedený; yama-kṣayam — do Yamarājova sídla; yamena — Yamarājem; pṛṣṭaḥ — otázaný; tatra — tam; aham — já; deva-deva — ó Pane pánů; jagat — vesmíru; pate — ó vládce.

Překlad

Ó Pane pánů, ó vládce vesmíru, poslové Yamarāje využili takto vzniklé příležitosti a pozdĕji mĕ odvedli do jeho sídla. Tam se mĕ samotný Yamarāja otázal.

Význam

Podle ācāryů bylo královo provádĕní plodonosných činností do té doby bezchybné. Nyní však vznikl neúmyslný rozpor a když tedy král zemřel, Yamadūtové ho odvedli do Yamarājova sídla zvaného Saṁyamanī.