Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.21

Verš

nāhaṁ pratīcche vai rājann
ity uktvā svāmy apākramat
nānyad gavām apy ayutam
icchāmīty aparo yayau

Synonyma

na — ne; aham — já; pratīcche — chci; vai — vskutku; rājan — ó králi; iti — takto; uktvā — řkoucí; svāmī — majitel; apākramat — odešel; na — ne; anyat — navíc; gavām — krav; api — dokonce; ayutam — deset tisíc; icchāmi — chci; iti — takto řkoucí; aparaḥ — druhý (brāhmaṇa); yayau — odešel.

Překlad

Současný majitel krávy pravil: „Nechci za tuto krávu nic, ó králi“ a odešel. Druhý brāhmaṇa prohlásil: „Nechci ani o deset tisíc krav víc (než nabízíš)“ a také odešel.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda komentuje: „Nepřistoupili tedy na králův návrh a oba rozzlobenĕ odešli, neboť si mysleli, že byli připraveni o právoplatné vlastnictví.“