Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.17

Verš

tāṁ nīyamānāṁ tat-svāmī
dṛṣṭrovāca mameti tam
mameti parigrāhy āha
nṛgo me dattavān iti

Synonyma

tām — ji, krávu; nīyamānām — odvádĕnou pryč; tat — její; svāmī — pán; dṛṣṭvā — vidící; uvāca — řekl; mama — moje; iti — takto; tam — jemu; mama — moje; iti — takto; parigrāhī — ten, který přijal dar; āha — řekl; nṛgaḥ — král Nṛga; me — mnĕ; dattavān — daroval; iti — takto.

Překlad

Když první majitel krávy uvidĕl, že je odvádĕna pryč, řekl, „Je moje!“ Druhý brāhmaṇa, který ji přijal darem, odpovĕdĕl: „Ne, je moje! Nṛga mi ji daroval.“