Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.14-15

Verš

sv-alaṅkṛtebhyo guṇa-śīlavadbhyaḥ
sīdat-kuṭumbebhya ṛta-vratebhyaḥ
tapaḥ-śruta-brahma-vadānya-sadbhyaḥ
prādāṁ yuvabhyo dvija-puṅgavebhyaḥ
go-bhū-hiraṇyāyatanāśva-hastinaḥ
kanyāḥ sa-dāsīs tila-rūpya-śayyāḥ
vāsāṁsi ratnāni paricchadān rathān
iṣṭaṁ ca yajñaiś caritaṁ ca pūrtam

Synonyma

su — pĕknĕ; alaṅkṛtebhyaḥ — ozdobené; guṇa — dobré vlastnosti; śīla — a povahu; vadbhyaḥ — kteří mĕli; sīdat — nešťastné; kuṭumbebhyaḥ — jejichž rodiny; ṛta — pravdĕ; vratebhyaḥ — oddaným; tapaḥ — díky askezi; śruta — dobře známým; brahma — ve Vedách; vadānya — nesmírnĕ učeným; sadbhyaḥ — svatým; prādām — rozdal jsem; yuvabhyaḥ — kteří byli mladí; dvijabrāhmaṇům; pum-gavebhyaḥ — nanejvýš výjimečné; go — krávy; bhū — půdu; hiraṇya — zlato; āyatana — domy; aśva — konĕ; hastinaḥ — a slony; kanyāḥ — dcery na vdávání; sa — se; dāsīḥ — služebnicemi; tila — sezam; rūpya — stříbro; śayyāḥ — a lůžka; vāsāṁsi — odĕvy; ratnāni — drahokamy; paricchadān — nábytek; rathān — kočáry; iṣṭam — vykonané uctívání; ca — a; yajñaiḥ — védskými ohňovými obĕťmi; caritam — vykonané; ca — a; pūrtam — zbožné činy.

Překlad

Nejprve jsem poctil brāhmaṇy, příjemce mých milodarů, pĕknými ozdobami. Tito nanejvýš vznešení brāhmaṇové, jejichž rodiny se octly v nouzi, byli mladí a mĕli vynikající povahu a vlastnosti. Byli oddaní pravdĕ, proslulí svou askezí, nesmírnĕ učení ve védských písmech a svatého chování. Rozdal jsem jim krávy, půdu, zlato a domy, spolu s koňmi, slony a dívkami na vdávání se služebnicemi, a také sezam, stříbro, skvostná lůžka, odĕvy, drahokamy, nábytek a kočáry. Navíc jsem vykonal védské obĕti a různé zbožné dobročinné skutky.