Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.64.11

Verš

kiṁ nu te ’viditaṁ nātha
sarva-bhūtātma-sākṣiṇaḥ
kālenāvyāhata-dṛśo
vakṣye ’thāpi tavājñayā

Synonyma

kim — co; nu — vskutku: te  –  Tobĕ; aviditam — neznámé; nātha — ó pane; sarva — všech; bhūta — bytostí; ātma — inteligence; sākṣiṇaḥ — svĕdku; kālena — časem; avyāhata — nerušený; dṛśaḥ — jehož pohled; vakṣye — promluvím; atha api — přesto; tava — Tvůj; ājñayā — na pokyn.

Překlad

Co by Ti mohlo být neznámé, ó pane? Pohledem nerušeným časem sleduješ mysli všech živých bytostí. Přesto na Tvůj pokyn promluvím.

Význam

Jelikož Pán ví vše, není třeba Ho o ničem informovat. Přesto král Nṛga promluví, aby splnil Pánův zámĕr.