Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.61.5

Verš

itthaṁ ramā-patim avāpya patiṁ striyas tā
brahmādayo ’pi na viduḥ padavīṁ yadīyām
bhejur mudāviratam edhitayānurāga-
hāsāvaloka-nava-saṅgama-lālasādyam

Synonyma

ittham — takto; ramā-patim — Pána bohynĕ štĕstí; avāpya — získávající; patim — za manžela; striyaḥ — ženy; tāḥ — ty; brahma-ādayaḥ — Pán Brahmā a ostatní polobozi; api — dokonce; na viduḥ — neznají; padavīm — způsob dosažení; yadīyām — jehož; bhejuḥ — zúčastnily se; mudā — s radostí; aviratam — neustále; edhitayā — vzrůstající; anurāga — láskyplná připoutanost; hāsa — úsmĕvné; avaloka — pohledy; nava — neustále čerstvé; saṅgama — po důvĕrné společnosti; lālasa — dychtivost; ādyam — počínaje.

Překlad

Tak tyto ženy získaly za muže manžela bohynĕ štĕstí, ačkoliv ani velcí polobozi jako Brahmā nevĕdí, jak se k Nĕmu přiblížit. S neustále rostoucí blažeností zažívaly láskyplnou připoutanost k Nĕmu, vymĕňovaly si s Ním úsmĕvné pohledy, dychtivĕ očekávaly Jeho společnost v neustále čerstvé důvĕrnosti a užívaly si mnoha jinými způsoby.

Význam

Tento text popisuje silnou milostnou připoutanost královen k Pánu Kṛṣṇovi.