Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.61.4

Verš

smāyāvaloka-lava-darśita-bhāva-hāri
bhrū-maṇḍala-prahita-saurata-mantra-śauṇḍaiḥ
patnyas tu śoḍaśa-sahasram anaṅga-bāṇair
yasyendriyaṁ vimathitum karaṇair na śekuḥ

Synonyma

smāya — se skrytým smíchem; avaloka — pohledů; lava — stopami; darśita — projevovanými; bhāva — zámĕry; hāri — okouzlujícím; bhrū — obočí; maṇḍala — obloukem; prahita — vysílaných; saurata — romantických; mantra — zpráv; śauṇḍaiḥ — projevy smĕlosti; patnyaḥ — manželek; tu — ale; ṣoḍaśa — šestnáct; sahasram — tisíc; anaṅga — Amora; bāṇaiḥ — se šípy; yasya — jehož; indriyam — smysly; vimathitum — vzrušit; karaṇaiḥ — a (ostatními) způsoby; na śekuḥ — nedokázaly.

Překlad

Oblouky obočí tĕchto šestnácti tisíc královen okouzlujícím způsobem vyjádřily tajné zámĕry tĕchto žen, i když nesmĕlými úsmĕvnými pohledy úkosem. Jejich obočí tak smĕle vysílala milostné zprávy. A přesto ani tĕmito Amorovými šípy a také ostatními způsoby nemohly vzrušit smysly Pána Kṛṣṇy.