Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.58

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ saurata-saṁlāpair
bhagavān jagad-īśvaraḥ
sva-rato ramayā reme
nara-lokaṁ viḍambayan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — tímto způsobem; saurata — milostnými; saṁlāpaiḥ — rozhovory; bhagavān — Nejvyšší Pán; jagat — vesmíru; īśvaraḥ — vládce; sva — sám o sobĕ; rataḥ — tĕšící se; ramayā — s Ramou, bohyní štĕstí (tj. s královnou Rukmiṇī); reme — užíval si; nara-lokam — svĕt lidí; viḍambayan — napodobující.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: A tak si sám o sobĕ spokojený Nejvyšší Pán vesmíru užíval s bohyní štĕstí, vĕnoval se s ní mileneckým rozhovorům a takto napodoboval lidské způsoby.

Význam

Slovo viḍambayan znamená „napodobující“ a také „zesmĕšňující“. Pán jednal jako manžel z tohoto svĕta, ale Jeho zábavy jsou transcendentální a odhalují zvrácenou povahu svĕtských činností zamĕřených na tĕlesný smyslový požitek.