Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.55

Verš

na tvādṛśīm praṇayinīṁ gṛhiṇīṁ gṛheṣu
paśyāmi mānini yayā sva-vivāha-kāle
prāptān nṛpān na vigaṇayya raho-haro me
prasthāpito dvija upaśruta-sat-kathasya

Synonyma

na — ne; tvādṛśīm — jako ty; praṇayinīm — milující; gṛhiṇīm — manželka; gṛheṣu — v Mých sídlech; paśyāmi — vidím; mānini — ó vážená; yayā — kým; sva — její vlastní; vivāha — svatby; kāle — bĕhem; prāptān — dorazivší; nṛpān — krále; na vigaṇayya — neberoucí ohled na; rahaḥ — důvĕrné zprávy; haraḥ — nositele; me — ke Mnĕ; prasthāpitaḥ — vyslala jsi; dvijaḥbrāhmaṇu; upaśruta — vyslechnutá; sat — pravdivá; kathasya — vyprávĕní o kom.

Překlad

Ve všech svých palácích nemohu najít žádnou jinou stejnĕ milující manželku jako jsi ty, ó nanejvýš vážená. Když ses mĕla vdát, nebrala jsi ohled na všechny krále, kteří se shromáždili, aby se ucházeli o tvou ruku, a jen proto, že jsi slyšela pravdivá vyprávĕní o Mnĕ, vyslala jsi ke Mnĕ brāhmaṇu se svou důvĕrnou zprávou.