Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.54

Verš

diṣṭyā gṛheśvary asakṛn mayi tvayā
kṛtānuvṛttir bhava-mocanī khalaiḥ
su-duṣkarāsau sutarāṁ durāśiṣo
hy asuṁ-bharāyā nikṛtiṁ juṣaḥ striyāḥ

Synonyma

diṣṭyā — naštĕstí; gṛha — domu; īśvari — ó paní; asakṛt — neustále; mayi — Mnĕ; tvayā — tebou; kṛtā — vykonaná; anuvṛttiḥ — vĕrná služba; bhava — z hmotné existence; mocanī — která osvobozuje; khalaiḥ — pro ty, kdo závidĕjí; su-duṣkarā — velmi obtížné učinit; asau — to; sutarām — zvláštĕ; durāśiṣaḥ — jejíž zámĕry jsou zlé; hi — vskutku; asum — svůj životní vzduch; bharāyāḥ — která (pouze) udržuje; nikṛtim — podvodu; juṣaḥ — která se vyžívá v; striyāḥ — pro ženu.

Překlad

Naštĕstí, ó paní domu, jsi Mi vždy prokazovala vĕrnou oddanou službu, která osvobozuje z hmotné existence. Konat tuto službu je velmi obtížné pro závistivé, zvláštĕ pro ženu, jejíž zámĕry jsou zlé, která žije pouze pro uspokojení svých tĕlesných žádostí a vyžívá se v neupřímnosti.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī klade tuto otázku: Jelikož oddaná služba snadno udílí osvobození, není možné, že bude každý osvobozen a svĕt dále nebude existovat? Vznešený ācārya odpovídá, že toto nebezpečí nehrozí, neboť pro závistivé, neupřímné a smyslné osoby je velmi obtížné vĕrnĕ sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství a takových lidí není na svĕtĕ nedostatek.