Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.53

Verš

māṁ prāpya māniny apavarga-sampadaṁ
vāñchanti ye sampada eva tat-patim
te manda-bhāgā niraye ’pi ye nṛṇāṁ
mātrātmakatvāt nirayaḥ su-saṅgamaḥ

Synonyma

mām — Mnĕ samotného; prāpya — získávající; mānini — ó zdroji lásky; apavarga — osvobození; sampadam — poklad; vāñchanti — touží; ye — kdo; sampadaḥ — (hmotné) poklady; eva — pouze; tat — takového; patim — pána; te — ony; manda-bhāgāḥ — ménĕ požehnanané; niraye — v pekle; api — dokonce; ye — které; nṛṇām — pro osoby; mātrā-ātmakatvāt — protože jsou pohroužené ve smyslovém požitku; nirayaḥ — peklo; su-saṅgamaḥ — vhodné.

Překlad

Ó svrchovaný zdroji lásky, nepožehnaní jsou ti, kdo i po získání Mnĕ, Pána osvobození i hmotného bohatství, touží pouze po hmotných pokladech. Tyto svĕtské zisky lze nalézt i v pekle. Jelikož jsou tyto osoby posedlé uspokojováním smyslů, peklo je pro nĕ vhodným místem.

Význam

Je zřejmé, že Pán Kṛṣṇa samotný jako zdroj veškeré radosti a veškerého majestátu je svrchovaným požitkem a nanejvýš majestátní osobou. Proto je naším skutečným vlastním zájmem se vždy vĕnovat láskyplné službĕ Pánu Kṛṣṇovi. Prahlāda Mahārāja říká (Bhāg. 7.5.31): na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum – „Nevĕdomí netuší, že v jejich skutečném vlastním zájmu je dosažení Nejvyššího Pána, Viṣṇua (Kṛṣṇy).“

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho lze snadno získat ženskou společnost a ostatní smyslové požitky i v pekle. Máme praktickou zkušenost, že i taková stvoření jako prasata, psi a holubi mají rozsáhlou příležitost užívat si sexu. Je nešťastné, že moderní lidské bytosti, které mají jedinečnou příležitost stát se vĕdomými si Kṛṣṇy, si radĕji užívají jako psi a kočky ve jménu hmotného pokroku.