Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.47

Verš

naivālīkam ahaṁ manye
vacas te madhusūdana
ambāyā eva hi prāyaḥ
kanyāyāḥ syād ratiḥ kvacit

Synonyma

na — ne; eva — vskutku; alīkam — falešná; aham — já; manye — myslím; vacaḥ — slova; te — Tvá; madhu-sūdana — ó hubiteli Madhua; ambāyāḥ — Amby; eva hi — jistĕ; prāyaḥ — obvykle; kanyāyāḥ — dívky; syāt — vznikla; ratiḥ — připoutanost (k Śālvovi); kvacit — kdysi.

Překlad

Ve skutečnosti nepovažuji Tvá slova za falešná, Madhūsudano. Neprovdané dívce se často zalíbí muž, jako v případĕ Amby.

Význam

Poté, co Śrīmatī Rukmiṇī vyvrátila vše, co Pán Kṛṣṇa řekl, nyní v laskavém rozpoložení mysli chválí pravdivost Jeho výroků. Jinými slovy, přijímá, že ji Pán Kṛṣṇa použil jako příkladu pro osvĕtlení bĕžné ženské psychologie. Král Kāśī mĕl tři dcery – Ambu, Ambāliku a Ambiku – a Ambĕ se zalíbil Śālva. Tento příbĕh vypráví Mahābhārata.