Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.38

Verš

tvaṁ vai samasta-puruṣārtha-mayaḥ phalātmā
yad-vāñchayā su-matayo visṛjanti kṛtsnam
teṣāṁ vibho samucito bhavataḥ samājaḥ
puṁsaḥ striyāś ca ratayoḥ sukha-duḥkhinor na

Synonyma

tvam — Ty; vai — vskutku; samasta — všech; puruṣa — lidského života; artha — cílů; mayaḥ — tvořící; phala — konečného cíle; ātmā — samotné Já; yat — po nĕmž; vāñchayā — z touhy; su-matayaḥ — inteligentní osoby; visṛjanti — zavrhují; kṛtsnam — všechno; teṣām — pro nĕ; vibho — ó všemocný; samucitaḥ — vhodná; bhavataḥ — Tvoje; samājaḥ — společnost; puṁsaḥ — muže; striyāḥ — a ženy; ca — a; ratayoḥ — kteří jsou k sobĕ přitahováni vzájemným chtíčem; sukha-duḥkhinoḥ — kteří prožívají hmotné štĕstí a neštĕstí; na — ne.

Překlad

Jsi vtĕlením všech lidských cílů a sám jsi konečným cílem života. Inteligentní osoby toužící Tĕ dosáhnout, ó všemocný Pane, opouštĕjí všechno ostatní. To oni jsou hodni Tvé společnosti, nikoliv muži a ženy pohroužení v požitku a zármutku vyplývajících z jejich vzájemného chtíče.

Význam

Zde královna Rukmiṇī vyvrací výrok Pána Kṛṣṇy ve verši 15:

yayor ātma-samaṁ vittaṁ
janmaiśvaryākṛtir bhavaḥ
tayor vivāho maitrī ca
nottamādhamayoḥ kvacit

„Manželství a přátelství se hodí pro dva lidi sobĕ rovné bohatstvím, původem, vlivem, fyzickým vzhledem a schopnostmi zplodit dobré potomstvo, ale nikdy pro výše a níže postavené.“ Ve skutečnosti pouze ti, kdo se vzdali všech tĕchto hmotný představ o smyslovém požitku a vĕnují se výlučnĕ láskyplné službĕ Pánu, mohou porozumĕt, kdo je jejich skutečný přítel a společník – samotný Pán Śrī Kṛṣṇa.