Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.32

Verš

śrī-śuka uvāca
saivaṁ bhagavatā rājan
vaidarbhī parisāntvitā
jñātvā tat-parihāsoktiṁ
priya-tyāga-bhayaṁ jahau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; — ona; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; rājan — ó králi; vaidarbhī — královna Rukmiṇī; parisāntvitā — zcela uklidnĕná; jñātvā — chápající; tat — Jeho; parihāsa — pronesena v žertu; uktim — slova; priya — svým milovaným; tyāga — ze zavržení; bhayam — svého strachu; jahau — zbavila se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, královnu Vaidarbhī zcela uklidnil. Pochopila, že Jeho slova byla pronesena v žertu. Zbavila se tedy strachu, že ji její milovaný zavrhne.