Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.29

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā mā vaidarbhy asūyethā
jāne tvāṁ mat-parāyaṇām
tvad-vacaḥ śrotu-kāmena
kṣvelyācaritam aṅgane

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; — ne; — se Mnou; vaidarbhi — ó Vaidarbhī; asūyethāḥ — buď nespokojená; jāne — vím; tvām — ty; mat — Mnĕ; parāyaṇām — plnĕ oddaná; tvat — tvá; vacaḥ — slova; śrotu — slyšet; kāmena — toužící; kṣvelyā — v žertu; ācaritam — jednal jsem; aṅgane — Má milovaná ženo.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó Vaidarbhī, nebuď se Mnou nespokojená. Vím, že jsi Mi plnĕ oddaná. Promluvil jsem pouze v žertu, má milovaná, protože jsem chtĕl slyšet, co řekneš.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Pán Kṛṣṇa pronesl tento verš, protože si myslel, že by se půvabná Rukmiṇī mohla obávat, že Pán opĕt řekne nĕco, aby ji vyvedl z míry, nebo že by se mohla rozzlobit kvůli tomu, co udĕlal.