Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.21

Verš

śrī-śuka uvāca
etāvad uktvā bhagavān
ātmānaṁ vallabhām iva
manyamānām aviśleṣāt
tad-darpa-ghna upāramat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; etāvat — tolik; uktvā — když řekl; bhagavān — Nejvyšší Pán; ātmānam — sebe; vallabhām — Jeho milovaná; iva — jako; manyamānām — uvažující; aviśleṣāt — protože (od ní) není nikdy oddĕlený; tat — té; darpa — pýchy; ghnaḥ — ničitel; upāramat — přestal.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Rukmiṇī se považovala za Pánem zvláštĕ milovanou, protože nikdy neopustil její společnost. Tím, že jí řekl tyto vĕci, zničil její pýchu, a potom se odmlčel.