Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.60.22

Verš

iti trilokeśa-pates tadātmanaḥ
priyasya devy aśruta-pūrvam apriyam
āśrutya bhītā hṛdi jāta-vepathuś
cintāṁ durantāṁ rudatī jagāma ha

Synonyma

iti — takto; tri-loka — tří svĕtů; īśa — vládců; pateḥ — pána; tadā — potom; ātmanaḥ — svého; priyasya — milovaného; devī — bohynĕ, Rukmiṇī; aśruta — nikdy neslyšela; pūrvam — dříve; apriyam — nepříjemnost; āśrutya — slyšící; bhītā — polekaná; hṛdi — ve svém srdci; jāta — zrozené; vepathuḥ — chvĕní; cintām — úzkost; durantām — hrozivou; rudatī — plačící; jagāma ha — prožívala.

Překlad

Bohynĕ Rukmiṇī nikdy předtím od svého milovaného, Pána vládců vesmíru, neslyšela takové nepříjemné vĕci a polekala se. Srdce se jí rozechvĕlo a v hrozivé úzkosti se rozplakala.