Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.33

Verš

kalevaraṁ paraśubhiś
chittvā tat te vrajaukasaḥ
dūre kṣiptvāvayavaśo
nyadahan kāṣṭha-veṣṭitam

Synonyma

kalevaram — obrovité tělo Pūtany; paraśubhiḥ — pomocí seker; chittvā — poté, co rozsekali na kousky; tat — to (tělo); te — ti všichni; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vraji; dūre — daleko; kṣiptvā — poté, co odhodili; avayavaśaḥ — různé části těla, kus po kusu; nyadahan — spálili na popel; kāṣṭha-veṣṭitam — pokryté dřevem.

Překlad

Obyvatelé Vraji sekerami rozsekali obrovité tělo Pūtany na kusy. Ty odhodili na vzdáleném místě, pokryli dřevem a spálili na popel.

Význam

Po zabití hada lidé běžně rozsekávají jeho tělo na kusy, neboť mají strach, že pouhým stykem se vzduchem by mohl znovu obživnout. Usmrtit hada nestačí-je třeba ho rozsekat a spálit; pak bude nebezpečí zažehnáno. Pūtanā připomínala velkého hada, a proto pastevci sáhli ke stejným bezpečnostním opatřením a spálili její tělo na popel.