Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.34

Verš

tam praviṣṭaṁ striyo vīkṣya
nara-varyaṁ vimohitāḥ
manasā vavrire ’bhīṣṭaṁ
patiṁ daivopasāditam

Synonyma

tam — Jeho; praviṣṭam — vstoupivšího; striyaḥ — ženy; vīkṣya — vidící; nara — z mužů; varyam — nejznamenitĕjšího; vimohitāḥ — okouzlené; manasā — ve svých myslích; vavrire — vybraly si; abhīṣṭam — vytouženého; patim — jako svého manžela; daiva — osudem; upasāditam — přivedeného.

Překlad

Ženy byly okouzleny, když uvidĕly vstoupit toho nejznamenitĕjšího z mužů, jehož tam přivedl osud. Ve svých myslích Ho všechny přijaly za svého vytouženého manžela.