Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.33

Verš

tatra rājanya-kanyānāṁ
ṣaṭ-sahasrādhikāyutam
bhaumāhṛtānāṁ vikramya
rājabhyo dadṛśe hariḥ

Synonyma

tatra — tam; rājanya — královského stavu; kanyānām — dívek; ṣaṭ-sahasra — šest tisíc; adhika — více než; ayutam — deset tisíc; bhauma — Bhaumou; āhṛtānām — unesených; vikramya — násilím; rājabhyaḥ — králům; dadṛśe — spatřil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Tam Pán Kṛṣṇa spatřil šestnáct tisíc dívek královského původu, které Bhauma násilím unesl různým králům.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī podává důkaz od mudrce Parāśary citovaný ve Viṣṇu Purāṇĕ (5.29.31) o tom, že v Bhaumovĕ paláci bylo ve skutečnosti uvĕznĕno 16 100 dcer králů:

kanyā-pure sa kanyānāṁ
ṣoḍaśātulya-vikramaḥ
śatādhikāni dadṛśe
sahasrāṇi mahā-mate

„V komnatách dívek, ó moudrý, ten Pán, jemuž se chrabrostí nikdo nevyrovná, nalezl 16 100 princezen.“

Další příhodný verš z Viṣṇu Purāṇy (5.29.9) zní:

deva-siddhāsurādīnāṁ
nṛpānāṁ ca janārdana
hṛtvā hi so 'suraḥ kanyā
rurodha nija-mandire

„Démon (Bhaumāsura) unesl neprovdané dcery polobohů, siddhů, asurů a králů, ó Janārdano, a uvĕznil je ve svém paláci.“