Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.31

Verš

tasyātmajo ’yaṁ tava pāda-paṅkajaṁ
bhītaḥ prapannārti-haropasāditaḥ
tat pālayainaṁ kuru hasta-paṅkajaṁ
śirasy amuṣyākhila-kalmaṣāpaham

Synonyma

tasya — jeho (Bhaumāsury); ātma-jaḥ — syn; ayam — tento; tava — Tvým; pāda — nohám; paṅkajam — lotosovým; bhītaḥ — vydĕšený; prapanna — tĕch, kdo přijímají útočištĕ; ārti — úzkost; hara — ó Ty, který odstraňuješ; upasāditaḥ — přišel ke; tat — proto; pālaya — prosím ochraň; enam — ho; kuru — polož; hasta-paṅkajam — svou lotosovou ruku; śirasi — na hlavu; amuṣya — jeho; akhila — všechny; kalmaṣa — hříchy; apaham — která ničí.

Překlad

Zde je Bhaumāsurův syn. Je vydĕšený a přistupuje ke Tvým lotosovým nohám, neboť Ty odstraňuješ úzkost všech, kdo u Tebe hledají útočištĕ. Prosím ochraň ho. Polož svou lotosovou ruku, která rozptyluje všechny hříchy, na jeho hlavu.

Význam

Zde bohynĕ Zemĕ hledá ochranu pro svého vnuka, kterého vydĕsily všechny ty hrozivé násilné události, ke kterým právĕ došlo.