Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.21

Verš

śūlaṁ bhaumo ’cyutaṁ hantum
ādade vitathodyamaḥ
tad-visargāt pūrvam eva
narakasya śiro hariḥ
apāharad gaja-sthasya
cakreṇa kṣura-neminā

Synonyma

śūlam — svůj trojzubec; bhaumaḥ — Bhauma; acyutam — Pána Kṛṣṇu; hantum — zabít; ādade — vzal; vitatha — zmařené; udyamaḥ — jehož úsilí; tat — jeho; visargāt — vypuštĕním; pūrvam — před; eva — dokonce; narakasya — Bhaumy; śiraḥ — hlavu; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; apāharat — srazil; gaja — na svém slonu; sthasya — který sedĕl; cakreṇa — diskem; kṣura — ostrý jako břitva; neminā — jehož okraj.

Překlad

Bhauma, jehož veškeré úsilí vyšlo nazmar, vzal trojzubec, aby Pána Kṛṣṇu zabil. Ale ještĕ předtím, než ho stačil vypustit, Pán démonovi sedícímu na slonu srazil hlavu jako břitva ostrou cakrou.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho když Bhauma pozvedl svůj nepřemožitelný trojzubec, Satyabhāmā sedící na Garuḍovi s Pánem řekla Kṛṣṇovi: „Zabij ho teď“ a přesnĕ to Kṛṣṇa učinil.