Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.14

Verš

tān pīṭha-mukhyān anayad yama-kṣayaṁ
nikṛtta-śīrṣoru-bhujāṅghri-varmaṇaḥ
svānīka-pān acyuta-cakra-sāyakais
tathā nirastān narako dharā-sutaḥ
nirīkṣya durmarṣaṇa āsravan-madair
gajaiḥ payodhi-prabhavair nirākramāt

Synonyma

tān — je; pīṭha-mukhyān — vedené Pīṭhou; anayat — poslal; yama — Yamarāje, vládce smrti; kṣayam — do sídla; nikṛtta — usekané; śīrṣa — jejich hlavy; ūru — stehna; bhuja — paže; aṅghri — nohy; varmaṇaḥ — a brnĕní; sva — své; anīka — vojska; pān — vůdce; acyuta — Pána Kṛṣṇy; cakra — diskem; sāyakaiḥ — a šípy; tathā — takto; nirastān — odstranĕné; narakaḥ — Bhauma; dharā — bohynĕ Zemĕ; sutaḥ — syn; nirīkṣya — vidící; durmarṣaṇaḥ — neschopný snést; āsravat — vylučujícími; madaiḥ — mazlavý výtok ze spánků vzrušených slonů; gajaiḥ — se slony; payaḥ-dhi — z oceánu mléka; prabhavaiḥ — zrozenými; nirākramāt — vyšel.

Překlad

Pán usekal hlavy, stehna, paže, nohy a brnĕní tĕchto protivníků vedených Pīṭhou a poslal je všechny do Yamarājova sídla. Narakāsura, syn Zemĕ, nedokázal potlačit zuřivost, když vidĕl osud svých vojevůdců. Vyšel tedy z pevnosti se slony zrozenými z Mléčného oceánu, kteří vzrušením vylučovali ze spánků madu.