Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.49

Verš

śaṅkha-bhery-ānakā nedur
gīta-vādya-dvijāśiṣaḥ
narā nāryaḥ pramuditāḥ
suvāsaḥ-srag-alaṅkṛtāḥ

Synonyma

śaṅkha — lastury; bherī — rohy; ānakāḥ — a bubny; neduḥ — znĕly; gīta — písnĕ; vādya — instrumentální hudba; dvijabrāhmaṇů; āśiṣaḥ — a požehnání; narāḥ — muži; nāryaḥ — ženy; pramuditāḥ — radostní; su-vāsaḥ — pĕkným oblečením; srak — a girlandami; alaṅkṛtāḥ — ozdobení.

Překlad

Lastury, rohy a bubny znĕly spolu s vokální a instrumentální hudbou a hlasy brāhmaṇů pronášejících požehnání. Radostní muži a ženy se ozdobili pĕkným oblečením a girlandami.