Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.48

Verš

rāja-patnyaś ca duhituḥ
kṛṣṇaṁ labdhvā priyaṁ patim
lebhire paramānandaṁ
jātaś ca paramotsavaḥ

Synonyma

rāja — krále; patnyaḥ — manželky; ca — a; duhituḥ — jeho dcery; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; labdhvā — získávající; priyam — drahého; patim — manžela; lebhire — zažívaly; parama — nejvĕtší; ānandam — extázi; jātaḥ — propuklo; ca — a; parama — nejvĕtší; utsavaḥ — veselí.

Překlad

Královy manželky cítily tu nejvĕtší extázi při získání Pána Kṛṣṇy za drahého manžela královské princezny a propuklo velké veselí.