Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.4

Verš

yudhiṣṭhirasya bhīmasya
kṛtvā pādābhivandanam
phālgunaṁ parirabhyātha
yamābhyāṁ cābhivanditaḥ

Synonyma

yudhiṣṭhirasya bhīmasya — Yudhiṣṭhirovi a Bhīmovi; kṛtvā — poté, co vĕnoval; pāda — u jejich nohou; abhivandanam — poklony; phālgunam — Arjunu; parirabhya — pevnĕ objímající; atha — potom; yamābhyām — bratry dvojčaty, Nakulou a Sahadevou; ca — a; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdraven.

Překlad

Poté, co se Pán poklonil u nohou Yudhiṣṭhiry a Bhīmy a pevnĕ objal Arjunu, přijal poklony od bratrů dvojčat, Nakuly a Sahadevy.

Význam

Navenek byl Kṛṣṇa bratranec Pāṇḍuovců a jejich vztah byl stejný jako vztah mezi bratranci. Protože Yudhiṣṭhira a Bhīma byli navenek starší než Kṛṣṇa, Pán se poklonil u jejich nohou, zatímco objal vĕkem sobĕ rovného Arjunu a přijal poklony od mladších bratrů Nakuly a Sahadevy. Nĕkdy si nezkušení oddaní myslí, že je hříšné uctít nebo se poklonit staršímu bratrovi ve vĕdomí Kṛṣṇy. Z příkladu Pána Kṛṣṇy zde však můžeme učinit závĕr, že prokázání veškeré úcty staršímu bratrovi ve vĕdomí Kṛṣṇy hříšné není.