Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.25

Verš

bhagavāṁs tatra nivasan
svānāṁ priya-cikīrṣayā
agnaye khāṇḍavaṁ dātum
arjunasyāsa sārathiḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; tatra — tam; nivasan — sídlící; svānām — pro své (oddané); priya — potĕšení; cikīrṣayā — toužící darovat; agnaye — Agnimu, polobohu ohnĕ; khāṇḍavam — les Khāṇḍava; dātum — aby daroval; arjunasya — Arjunovým; āsa — stal se; sārathiḥ — vozatajem.

Překlad

Nejvyšší Pán se v tom mĕstĕ nĕjaký čas zdržel, aby potĕšil své oddané. Při jedné příležitosti chtĕl Śrī Kṛṣṇa darovat les Khāṇḍava Agnimu, a tak se Pán stal Arjunovým vozatajem.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje posloupnost událostí, ke kterým došlo bĕhem pobytu Pána Kṛṣṇy s Pāṇḍuovci. Uvádí, že nejprve shořel les Khāṇḍava, pak byla nalezena Kālindī, poté bylo postaveno mĕsto a potom byla Pāṇḍuovcům darována snĕmovna.