Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.58.2

Verš

dṛṣṭvā tam āgataṁ pārthā
mukundam akhileśvaram
uttasthur yugapad vīrāḥ
prāṇā mukhyam ivāgatam

Synonyma

dṛṣṭvā — když uvidĕli; tam — Ho; āgatam — jenž přijel; pārthāḥ — synové Pṛthy (Kuntī); mukundam — Kṛṣṇu; akhila — všeho; īśvaram — Pána; uttasthuḥ — povstali; yugapat — všichni najednou; vīraḥ — hrdinové; prāṇāḥ — smysly; mukhyam — jejich vůdce, životní vzduch; iva — jako; āgatam — vrácený.

Překlad

Když Pāṇḍuovci uvidĕli, že přijel Pán Mukunda, tito hrdinní synové Pṛthy všichni najednou povstali, jako smysly reagující na návrat životního vzduchu.

Význam

Zde použitá metafora je opravdu poetická. Když je osoba v bezvĕdomí, smysly nefungují. Když se však vĕdomí do tĕla vrátí, všechny smysly najednou ožijí a začnou fungovat. Podobnĕ všichni Pāṇḍuovci najednou povstali, potĕšeni tím, že mohou přivítat svého Pána, Śrī Kṛṣṇu.